Kirkeby Menighedsråd

Menighedsrådsformand
Mona Nissum
Assensvej 55, Kirkeby
5771 Stenstrup
Tlf. 6226 1208
Mail: nissum@kirkebymail.dk

Næsteformand, kasserer,
kirkeværge og kontaktperson
Lis Lindskov
Egebjergvej 8, Kirkeby
5771 Stenstrup
Tlf.
6226 2291 -2553 1952
Mail: lislindskov@gmail.com 

Charlotte Lamp
Byvænget 2, Kirkeby
5771 Stenstrup
Tlf. 6226 2409
Mail:lottelamp@gmail.com

David Thomas
Assensvej 9, Kirkeby
5771 Stenstrup
Tlf. 4052 2486
Mail: daibread@gmail.com  

Karen Nielsen
Assensvej 24, Kirkeby
5771 Stenstrup
Tlf. 6226 1513

Anne Aagaard
Solparken 9, Kirkeby
5771 Stenstrup
Tlf. 4277 4885

Regnskabsfører
Per Mahler Jensen
Egebjergvej 8, Kirkeby
Tlf. 2090 6312
Mail: per.mahler.jensen@gmail.com