Kirkeby Menighedsråd

Menighedsrådsformand
Mona Nissum
Assensvej 55, Kirkeby
Tlf. 6226 1208
Mail: nissum@kirkebymail.dk

Næsteformand og Kirkeværge
Lis Lindskov
Egebjergvej 8, 5771 Stenstrup
Tlf.
6226 2291 -2553 1952
Mail: lislindskov@gmail.com 

Charlotte Lamp
Byvænget 2, Kirkeby
Tlf. 6226 2409
Mail:lottelamp@gmail.com

David Thomas
Solparken 11
5771 Stenstrup
Tlf. 4052 2486
Mail: daibread@gmail.com  

Karen Nielsen
Assensvej 24,Kirkeby
Tlf. 6226 1513

Anne Aagaard
Solparken 9, Kirkeby
Tlf. 4277 4885

Regnskabsfører
Per Mahler Jensen
Egebjergvej 8, Kirkeby
Tlf. 2090 6312
Mail: per.mahler.jensen@gmail.com