Kirkeby Menighedsråd

Menighedsrådsformand
Mona Nissum
Assensvej 55, Kirkeby
Tlf. 6226 1208
Mail: nissum@kirkebymail.dk

Næsteformand og Kirkeværge
Dorte Drost Mortensen
Egebjergvej 13, Kirkeby
Tlf. 4157 0752
Mail: dortedrost@gmail.com

Charlotte Lamp
Byvænget 2, Kirkeby
Tlf. 6226 2409
Mail:lottelamp@gmail.com

David Thomas
Solparken 11
5771 Stenstrup
Tlf. 4052 2486
Mail: daibread@gmail.com

 

 

Karen Nielsen
Assensvej 24,Kirkeby
Tlf. 6226 1513

Regnskabsfører
Per Mahler Jensen
Egebjergvej 8, Kirkeby
Tlf. 2090 6312
Mail: per.mahler.jensen@gmail.com