Sognepræst Andreas Bojsen-Møller
Svendborgvej 102 A, Ollerup
Træffes alle hverdagen kl. 12.00 til 13.00
undtagen fredag.
Tillige torsdag kl. 17.00 til 18.00
Tlf. 62241844  Mail: agbm@km.dk

Organist 
Jakob Hedegaard Andersen
Tlf. 6064 2011 
Mail: jakobhedegaard@jubii.dk

Kirkesanger
Inge-Merete Wiig Tholstrup
Søvænget 11, 5642 Millinge
Tlf. 3068 5240
Mail:merete.tholstrup@icloud.com

Kordegn Jette Ørbæk Larsen
Træffes på præstegården onsdag
kl. 09.00 til 13.00
Tlf. 6224 1844 Mail jelar@km.dk
V.Skerninge præstegård torsdag
kl. 16.00 til 17.00  på tlf. 6224 1109

Ledende Graver i Ollerup og Kirkeby
Dennis Andersen
Sørup Kirkevej 43, 5700 Svendborg
Tlf. 6222 1897 Mail soerupkirkegaard@mail.dk 

Del dette:

Kirketaxi i Ollerup Sogn

Befordring - til og fra Ollerup Kirke til aftengudstjenester andre aftenarrangementer
Befordring kan kun finde sted på de interesseredes eget initiativ og for egen regning, idet man selv bestiller TAXA til kørslen.

Udgiften til TAXA vil blive refunderet af Ollerup Menighedsråd mod aflevering af kvittering/TAXAbon og kontonummer til et af medlemmerne af menighedsrådet, som så vil foranledige pengeoverførslen. Denne ordning gælder hele 2018. Kirkebil i dagtimerne tilbydes som sædvanligt.