Konfirmationer i Ollerup Kirke

2019 - 05. maj

2020 - 03. maj

2021 - 02. maj

2022 - 01. maj

2023 - 30. april

Konfirmationer i Kirkeby Kirke

2019 - 28. april

2020 - 26. april

2021 - 25. april

2022 - 24. april

2023 - 23. april

Del dette:

Kirketaxi i Ollerup Sogn

Befordring - til og fra Ollerup Kirke til aftengudstjenester andre aftenarrangementer
Befordring kan kun finde sted på de interesseredes eget initiativ og for egen regning, idet man selv bestiller TAXA til kørslen.

Udgiften til TAXA vil blive refunderet af Ollerup Menighedsråd mod aflevering af kvittering/TAXAbon og kontonummer til et af medlemmerne af menighedsrådet, som så vil foranledige pengeoverførslen. Denne ordning gælder hele 2018. Kirkebil i dagtimerne tilbydes som sædvanligt.