Konfirmandindskrivning 2017/2018

Nu er der tilmelding til konfirmationsforberedelsen, som begynder først i det nye skoleår, når I går i 7. klasse. Konfirmationerne holdes i foråret 2018.

Alle i 7. klasse kan gå til konfirmationsforberedelse, også de af jer, der ikke er døbt. for at blive konfirmeret skal I dog være døbt forinden. Konfirmationsforberedelsen foregår i det sogn, I bor i.

Har du ikke modtaget en indmeldelsesblanket kan du printe en blanket ud her

 

Informationsbrev sendt  til konfirmander og forældre den 24.01.2018
Klik her

Ollerup d. 28. juni 2017 -brev sendt de 28.06.2017
Kære kommende konfirmander og konfirmandforældre Nu er det tid til tilmelding til konfirmationsforberedelsen. For Ollerupkonfirmanderne er der undervisning om tirsdagen. I ugerne 39-41 er der undervisning efter skoletid, således at I vil skulle møde op i Ollerup præstegårds konfirmandstue kl. 14.30-16.00. Første undervisningsgang er således tirsdag d. 26. september. Efter efterårsferien er der undervisning fra kl. 8.00-9.30, ligeledes i konfirmandstuen. Undervisningen slutter tirsdag d. 20 marts 2018. Vi aftaler en gang at øve selve konfirmationen umiddelbart inden konfirmationen.
For Kirkebykonfirmanderne begynder undervisningen torsdag den 28. september i Kirkeby menighedshus. Her ligger undervisningen med mindre I hører andet i hele perioden mellem 8.00 og 9.30 med sidste undervisningslektion torsdag d. 22. marts. Konfirmationerne holdes i foråret 2018 22. april i Kirkeby kirke 29. april i Ollerup kirke Alle i 7. klasse kan gå til konfirmationsforberedelse, også de af jer, der ikke er døbt. For at blive konfirmeret skal I dog være døbt forinden. Indmeldelsen sendes til Ollerup præstegård, så den er os i hænde senest d. 1. september. Hvis I har spørgsmål, er i meget velkomne til at ringe eller skrive. Jeg glæder mig til at lære jer at kende.
Med venlig hilsen Sognepræst Andreas Bojsen-Møller Svendborgvej 102A 5762 V. Skerninge Tlf.: 62241844 E-mail: Agbm@km.dk

Del dette:

Kirketaxi i Ollerup Sogn

Befordring - til og fra Ollerup Kirke til aftengudstjenester andre aftenarrangementer
Befordring kan kun finde sted på de interesseredes eget initiativ og for egen regning, idet man selv bestiller TAXA til kørslen.

Udgiften til TAXA vil blive refunderet af Ollerup Menighedsråd mod aflevering af kvittering/TAXAbon og kontonummer til et af medlemmerne af menighedsrådet, som så vil foranledige pengeoverførslen. Denne ordning gælder hele 2018. Kirkebil i dagtimerne tilbydes som sædvanligt.

Morgensang og kaffe

i Ollerup Kirke
Tirsdag  den 20. marts kl. 10.00 og
den 17. april, 15.maj, 12. juni.