Konfirmandindskrivning 2017/2018

Nu er der tilmelding til konfirmationsforberedelsen, som begynder først i det nye skoleår, når I går i 7. klasse. Konfirmationerne holdes i foråret 2018.

Alle i 7. klasse kan gå til konfirmationsforberedelse, også de af jer, der ikke er døbt. for at blive konfirmeret skal I dog være døbt forinden. Konfirmationsforberedelsen foregår i det sogn, I bor i.

Har du ikke modtaget en indmeldelsesblanket kan du printe en blanket ud her

 

Ollerup d. 28. juni 2017 -brev sendt de 28.06.2017
Kære kommende konfirmander og konfirmandforældre Nu er det tid til tilmelding til konfirmationsforberedelsen. For Ollerupkonfirmanderne er der undervisning om tirsdagen. I ugerne 39-41 er der undervisning efter skoletid, således at I vil skulle møde op i Ollerup præstegårds konfirmandstue kl. 14.30-16.00. Første undervisningsgang er således tirsdag d. 26. september. Efter efterårsferien er der undervisning fra kl. 8.00-9.30, ligeledes i konfirmandstuen. Undervisningen slutter tirsdag d. 20 marts 2018. Vi aftaler en gang at øve selve konfirmationen umiddelbart inden konfirmationen.
For Kirkebykonfirmanderne begynder undervisningen torsdag den 28. september i Kirkeby menighedshus. Her ligger undervisningen med mindre I hører andet i hele perioden mellem 8.00 og 9.30 med sidste undervisningslektion torsdag d. 22. marts. Konfirmationerne holdes i foråret 2018 22. april i Kirkeby kirke 29. april i Ollerup kirke Alle i 7. klasse kan gå til konfirmationsforberedelse, også de af jer, der ikke er døbt. For at blive konfirmeret skal I dog være døbt forinden. Indmeldelsen sendes til Ollerup præstegård, så den er os i hænde senest d. 1. september. Hvis I har spørgsmål, er i meget velkomne til at ringe eller skrive. Jeg glæder mig til at lære jer at kende.
Med venlig hilsen Sognepræst Andreas Bojsen-Møller Svendborgvej 102A 5762 V. Skerninge Tlf.: 62241844 E-mail: Agbm@km.dk

Del dette:

Strikke, kaffe og hygge

Vi strikker dåbsklude i Kirkeby Menighedshus
Den 13. december kl. 10.00
Den 10. januar kl. 10.00

Du kan læse mere her    

Den kreative og idérige Lina Nielsen, der bor i Kirkeby på 24. år, udstiller sine flotte engle i Kirkeby Kirkes våbenhus i julen 2017.

Englene er lavet på en papkegle i alu-design med tilhørende lyskæde.

Morgensang og kaffe

i Ollerup Kirke
den 15. januar 2018 kl. 10.00
og den 19. februar kl. 10.00

Glimt fra "Det første spadestik"

til det nye menighedshus i Ollerup. Søndag den 8. oktober 2017. Klik her for se se fotos