Højmesse

Præludium

 

Indgangsbøn:

Lad os alle bede!

Herre, vi er kommet her

For at møde din kærlighed og sandhed

*

Derfor beder vi dig:

Send os din Helligånd

og gør os åbne for, hvad du vil give os.

Lad ordet slå rod i vore hjerter,

så du lever i os,

og vi bliver et i dig

og tjener dig i alle ting.

Amen.

* Her indføjes to linjer med en bøn som er tilpasset efter kirkeårstiden

 

Indgangssalme

 

Hilsen:

Præsten: Herren være med jer!

Korsvar: Og Herren være med dig

 

Indledningskollekt

Korsvar: Amen!

 

Læsning fra Det gamle Testamente (menigheden rejser sig under læsningen)

 

Salme mellem læsningerne (dåbssalme, hvis dåb)

 

Dåb, hvis der er nogen at døbe

 

Ellers:

 

Læsning fra Det nye Testamente (menigheden rejser sig under læsningen)

 

Trosbekendelse:

Præst og menighed synger:

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, Himlens og Jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus, Hans enbårne Søn, Vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, Korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

Amen, amen, amen!

 

Salme før prædikenen

 

Evangelielæsning: (menigheden rejser sig under læsningen)

Præsten: Dette hellige evangelium skriver evangelisten ...

Korsvar: Gud være lovet for sit glædelige budskab.

 

Prædiken

 

Kirkebøn

 

Apostolsk velsignelse (menigheden rejser sig under velsignelsen)

 

Salme efter prædikenen

 

Nadver

Præsten:

Opløft jeres hjerter til Herren!

Lad os prise Hans navn!

Vi takker og lover dig, Gud fader almægtige,

ved Jesus Kristus, vor Herre.

Du skabte himlen og hele dens hær

jorden og alt, som er derpå.

Liv og ånde giver du os,

mætter os daglig af din fylde.

Derfor vil vi med hele din menighed

på jorden og i himlen,

i kor med alle engle, synge din herligheds lovsang:

 

Korsvar (salme 438 i salmebogen):

Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige,

Himlen og jorden er fuld af din herlighed.

Hosianna i det højeste!

 

Præsten:

Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.

 

Korsvar:

Hosianna i det højeste!

 

Derefter synges salme 439: O, du Guds lam

 

Nadverbøn:

Opstandne Herre og frelser,

Du som selv er til stede iblandt os

med al din kærligheds rigdom,

vi takker dig for, at du blev menneske som os,

lod dig såre for at hele os

og gik i døden for at give os livet.

Giv os, som kommer til dit bord,

at få del i den velsignelse, du har bragt,

så vi bliver et i dig, som du er et med faderen.

Sæt os fri til at elske hinanden,

som du har elsket os,

og hjælp os til at leve med håb og glæde,

Indtil vi skal se sårene lægt,

gåderne forklaret

og drikke den nye vin hos dig i Din Faders rige.

 

Fadervor

 

Indstiftelsesord:

Vor Herre Jesus Kristus i den nat, da han blev forrådt, tog brødet...

(efter indstiftelsesordene går nadvergæsterne op til alteret)

Uddeling: (brød og vin deles ud til nadvergæsterne)

 

 

Bortsendelsesord:

Den korsfæstede og opstandne Herre og Frelser, Vor Herre Jesus Kristus...

 

Nadversalme

 

Velsignelse: (menigheden rejser sig op)

Præsten: Modtag Herrens velsignelse!

Herren velsigne dig og bevare dig ...

Korsvar: Amen, amen, amen!

 

Udgangssalme

 

Udgangsbøn:

Lad os alle bede!

Herre, vi takker dig,

fordi vi går herfra med din fred,

frie i din nåde

og bundet i kærlighed

til dig og vor næste.

Bliv hos os med din velsignelse,

og giv os styrke til at leve

efter din vilje

Amen!

 

Postludium

Ved barnedåb går dåbsforældre og menighed ud under postludiet.

Efter postludiet rejser menigheden sig og går ud. God søndag.

 

l

l