Babysalmesang i Kirkeby Kirke fra den 13.marts

Tilbuddet henvender sig til alle der måtte have lyst.
Den hovedansvarlige for forløbet er Jakob Hedegaard. Der kræves ingen musikalske forudsætninger og det forventes ikke, at du som forælder er udrustet med andet end modet til at bruge dig selv og din stemme, til glæde for dig selv og dit barn. Som organist ved jeg hvilken betydning sang og musik har. Jeg ved fra mit korarbejde hvilken glæde det som barn er at kunne udtrykke sig igennem sit eget instrument; stemmen. Og jeg ved fra mit arbejde med spædbørn og deres forældre hvordan sangene, salmerne, dansene og musikken åbner op for glæde, sansning og oplevelser. Undervejs vil jeg også inddrage orglet med alle dets lyde og klange. Sang og musik har ikke alle steder gode vilkår, men jeg ser tilbuddet her som en enestående mulighed for forældrene til at få lagt et musikalsk grundlag helt fra barnets allerførste leveår.
Forløbet strækker sig over marts og april, med første gang tirsdag den 13. marts kl. 14.00 og tre kvarter frem, og derefter hver tirsdag samme tid. Vi er i kirken i Kirkeby. Vores præst Andreas kommer til at deltage en del af gangene.
Vel mødt til musikalsk samvær, med højt til loftet og musik at vokse med og af!. Tilmelding på: jakobhedegaard@jubii.dk, eller på mobil(gerne sms): 60 64 20 11 Organisten

Del dette:

Kirketaxi i Ollerup Sogn

Befordring - til og fra Ollerup Kirke til aftengudstjenester andre aftenarrangementer
Befordring kan kun finde sted på de interesseredes eget initiativ og for egen regning, idet man selv bestiller TAXA til kørslen.

Udgiften til TAXA vil blive refunderet af Ollerup Menighedsråd mod aflevering af kvittering/TAXAbon og kontonummer til et af medlemmerne af menighedsrådet, som så vil foranledige pengeoverførslen. Denne ordning gælder hele 2018. Kirkebil i dagtimerne tilbydes som sædvanligt.

Morgensang og kaffe

i Ollerup Kirke
Tirsdag  den 20. marts kl. 10.00 og
den 17. april, 15.maj, 12. juni.