Kirkebladet

Forår 2018

Klik her for at læse Kirkebladet

Kan babyer synge ?

Babysalmesang i Kirkeby Kirke fra tirsdag den 13. marts. Læs mere klik her

Formiddagssang og gåtur i Kirkeby

Starter op igen den 12. april kl. 10.00 i Kirkeby Kirke. Derefter den 3. maj, 14. juni og den 12. juli. Vi glæder os til at se jer!

Ollerup Plejehjem

Gudstjenester på Ollerup Plejehjem klik her

Klik og læs dagens ord

Det sker lige nu i Ollerup og Kirkeby sogne

Eftermiddagsmøde

Kirkeby Menighedshus
Onsdag den 21. marts kl. 14.00


500 års udvikling oplevet igennem de sidste 40 år - Foredrag om reklame af Tage Østbjerg

Et totalt subjektivt causeri om min spændende og sjove "rejse" i reklameuniverset. Med masser af billeder vil jeg fortælle om mit reklameliv, mine holdninger til reklame, mine forskellige arbejdspladser, kampagner og virksomhedsdesign, jeg har været med til at udvikle samt anekdoter fra bureautiden.

--------------------------------------------------------------------------

Menighedsmøde i Ollerup Sogn

I Ollerup holdes der offentligt menighedsrådsmøde i konfirmandlokalet i Ollerup Præstegård tirsdag den 3. april kl. 19.00. Alle er meget velkomne og vi glæder os til at se jer!

-----------------------------------------------------------------------

Menighedsmøde i Kirkeby Sogn

Offentligt menighedsmøde tirsdag den 17. april kl. 17.00 i Kirkeby Menighedshus.
Alle er meget velkomne og vi glæder os til at se jer.

-------------------------------------------------------------------

Sommerudflugt

- for de ældre i Kirkeby sogn den 31. maj

Traditionen tro laver vi også en sommerudflugt i år. Hvor turen går hen er ikke planlagt endnu, men bussen er reserveret til den 31. maj, så hvis I vil med så sæt kryds i kalenderen.

-----------------------------------------------------------------------

Fælles Sommerkoncert

"Nils Holgersen flyver igen" med kirkekorene
Søndag den 10. juni kl. 16.00  i Ollerup Kirke

Kirkekorene i Ollerup og Kirkeby-Stenstrup-Lunde samarbejder i dette forår på at skabe en musikdramatisk opsætning af Selma Lagerlöfs fortælling om "Niels Holgersens forunderlige rejse gennem Sverige". Det bliver med sangeren Torben Wahlstrøm der har skrevet nogle iørefaldende og samtidigt gribende sange. Vi følger drengen Niels forvandling fra en ond dreng til et godhjertet menneske.

Den rammer ind i hjertet og forstanden på alle aldersgrupper, og sætter fokus på kærligheden, selvforglemmelsen, taknemmelighed og godheden, som en vej til forvandling og udvikling. Selma Lagerlöfs forfatterskab er kendt for sin gennemgående kristne undertone. Vi kalder det en fortællekoncert, hvor sange, korstykker, historiefortælling og musikdramatik forhåbentlig går op i en højere enhed. Alle er velkommen, Lagerlöfs univers taler til alle aldre.

---------------------------------------------------------------------------------

Gæster til din konfirmation

Konfirmation i Kirkeby Kirke  den 22. april kl 9.00 og 11.00.
Ved begge konfirmationer i Kirkeby kan konfirmanderne i hvert fald medbringe 22 gæster ud over sig selv. Skulle I ønske at medbringe flere, må I gerne lave indbyrdes aftaler. Hver konfirmand får to bænke med plads til 5-6 personer. Resten må sidde længere tilbage.

Konfirmation i Ollerup Kirke den 29. april kl. 10.00 
Hver konfirmander kan medbringe 17 gæster udover konfirmanden. Også her opfordres til at bytte indbyrdes, hvis I ønsker at invitere flere. Også her er to bænke til hver konfirmands gæster, mens de øvrige må sidde længere tilbage, hvor der vil være bænke og stole.


Skole for kirke og teologi

"Skole for kirke og teologi" har eksisteret siden 1997 og er et samarbejde mellem alle sogne og menighedsråd i hele Svendborg provsti. Skolen tilbyder en række temadage bestående af foredrag og studiekredse om aktuelle kirkelige og teologiske emner. 

Programmet for 2017-2018 består af 4 foredrag over temaet ” Luthers aftryk i vor tid” og 4 studiekredse som henvender sig til dem, der gerne vil arbejde i dybden med et emne. Og emnerne denne vinter strækker sig fra ”Jesus i historien - historien om Jesus”, ”Kristendom og nordisk litteratur”, ”Lidelsens problem i G.T. – især i Jobs bog” og til ”Luther og døden – Luthers brug af de gammeltestamentlige salmer til at forstå døden”.

Alle temadagene foregår en lørdag kl. 10.00 -14.00 i Vor Frue Kirkes menighedshus og indeholder frokost.  

Studiekredsene afvikles over tre lørdage i perioden 10.00 – 13.00.

Hent flere oplysninger og fordyb jer i de gode tilbud, som forhåbentligt vil give jer lyst til at deltage i kirkeskolens kurser.

Uddybende beskrivelse, tilmelding mm. kan læses i pjece som findes på: www.skoleforkirkeogteologi.dk

 Alle er hjerteligt velkomne!

Skolens styrelse

 


 
 
 
 
 
Del dette:

Kirketaxi i Ollerup Sogn

Befordring - til og fra Ollerup Kirke til aftengudstjenester andre aftenarrangementer
Befordring kan kun finde sted på de interesseredes eget initiativ og for egen regning, idet man selv bestiller TAXA til kørslen.

Udgiften til TAXA vil blive refunderet af Ollerup Menighedsråd mod aflevering af kvittering/TAXAbon og kontonummer til et af medlemmerne af menighedsrådet, som så vil foranledige pengeoverførslen. Denne ordning gælder hele 2018. Kirkebil i dagtimerne tilbydes som sædvanligt.

Morgensang og kaffe

i Ollerup Kirke
Tirsdag  den 20. marts kl. 10.00 og
den 17. april, 15.maj, 12. juni.