Kirkebladet

Vinter 2017 -2018

Klik her for at læse Kirkebladet

Ollerup Plejehjem

Gudstjenester på Ollerup Plejehjem klik her

Klik og læs dagens ord

Det sker lige nu i Ollerup og Kirkeby sogne

Eftermiddagsmøde

Onsdag den 24. januar kl. 14.00
i Kirkeby Menighedshus
ved pensioneret kaptajn Jens Christian Christiansen.
Jens Christian Christiansen vil i ord og billeder berette om sin lange karriere i A.P. Møller-Mærsk, fra dæksdreng til kaptajn.
Sang, kaffe og hygge. 

---------------------------------------------------------------------------------

Eftermiddagsmøde

Torsdag den 22. februar kl. 14.00
i konfirmandstuen i Ollerup Præstegård

ved efterskoleforstander Mette Sanggaard Schultz. Ollerup musikefterefterskoles nye forstander vil fortælle os om efterskolen og dens betydning i dagens samfund, om det danske uddannelseslandskab.
Sang, kaffe og hygge.

-------------------------------------------------------------------------------


Skole for kirke og teologi

"Skole for kirke og teologi" har eksisteret siden 1997 og er et samarbejde mellem alle sogne og menighedsråd i hele Svendborg provsti. Skolen tilbyder en række temadage bestående af foredrag og studiekredse om aktuelle kirkelige og teologiske emner. 

Programmet for 2017-2018 består af 4 foredrag over temaet ” Luthers aftryk i vor tid” og 4 studiekredse som henvender sig til dem, der gerne vil arbejde i dybden med et emne. Og emnerne denne vinter strækker sig fra ”Jesus i historien - historien om Jesus”, ”Kristendom og nordisk litteratur”, ”Lidelsens problem i G.T. – især i Jobs bog” og til ”Luther og døden – Luthers brug af de gammeltestamentlige salmer til at forstå døden”.

Alle temadagene foregår en lørdag kl. 10.00 -14.00 i Vor Frue Kirkes menighedshus og indeholder frokost.  

Studiekredsene afvikles over tre lørdage i perioden 10.00 – 13.00.

Hent flere oplysninger og fordyb jer i de gode tilbud, som forhåbentligt vil give jer lyst til at deltage i kirkeskolens kurser.

Uddybende beskrivelse, tilmelding mm. kan læses i pjece som findes på: www.skoleforkirkeogteologi.dk

 Alle er hjerteligt velkomne!

Skolens styrelse

 


 
 
 
 
 
Del dette:

Strikke, kaffe og hygge

Vi strikker dåbsklude i Kirkeby Menighedshus
Den 13. december kl. 10.00
Den 10. januar kl. 10.00

Du kan læse mere her    

Morgensang og kaffe

i Ollerup Kirke
den 15. januar 2018 kl. 10.00
og den 19. februar kl. 10.00

Glimt fra "Det første spadestik"

til det nye menighedshus i Ollerup. Søndag den 8. oktober 2017. Klik her for se se fotos