Kirkebladet

Sydfynske Kirker - Sommer 2018

Klik her for at læse bladet

Formiddagssang og gåtur i Kirkeby

I Kirkeby Kirke den  14. juni og den 12. juli. Vi glæder os til at se jer!

Ollerup Plejecenter

Gudstjenester på Ollerup Plejecenter - klik her

Klik og læs dagens ord

Det sker lige nu i Ollerup og Kirkeby sogne

Gudstjeneste under åben himmel

Søndag den 19. august
Præstegårshaven i Ollerup
kl. 15.00
Ved Kirkeby Menighedshus kl. 17.00

Rejsegilde i Ollerup

Kransen vajer over Sognehuset i Ollerup.
I strålende solskin blev der holdt rejsegilde i Ollerup, alle blev budt på hotdog og øl/vand. Dejlige hotdogs og meget snak på kryds og tværs.

Del dette:

Skal du konfirmeres i 2019 ?

Klik her for information/tilmelding til konfirmationsforberedelse 2018/19.

Kirketaxi i Ollerup Sogn

Befordring - til og fra Ollerup Kirke til aftengudstjenester andre aftenarrangementer
Befordring kan kun finde sted på de interesseredes eget initiativ og for egen regning, idet man selv bestiller TAXA til kørslen.

Udgiften til TAXA vil blive refunderet af Ollerup Menighedsråd mod aflevering af kvittering/TAXAbon og kontonummer til et af medlemmerne af menighedsrådet, som så vil foranledige pengeoverførslen. Denne ordning gælder hele 2018. Kirkebil i dagtimerne tilbydes som sædvanligt.