Kirkebladet

Forår 2018

Klik her for at læse Kirkebladet

Formiddagssang og gåtur i Kirkeby

I Kirkeby Kirke den  14. juni og den 12. juli. Vi glæder os til at se jer!

Klik og læs dagens ord

Det sker lige nu i Ollerup og Kirkeby sogne

Rejsegilde i Ollerup

Kransen vajer over Sognehuset i Ollerup.
I strålende solskin blev der holdt rejsegilde i Ollerup, alle blev budt på hotdog og øl/vand. Dejlige hotdogs og meget snak på kryds og tværs.

Dyrskuegudstjeneste i Kirkeby

Lørdag den 30. juni kl. 13.30
Gudstjeneste for børn og kæledyr i forbindelse med børnedyrskuet i Kirkeby.
Prædikant Annie Thomassen.

Del dette:

Kirketaxi i Ollerup Sogn

Befordring - til og fra Ollerup Kirke til aftengudstjenester andre aftenarrangementer
Befordring kan kun finde sted på de interesseredes eget initiativ og for egen regning, idet man selv bestiller TAXA til kørslen.

Udgiften til TAXA vil blive refunderet af Ollerup Menighedsråd mod aflevering af kvittering/TAXAbon og kontonummer til et af medlemmerne af menighedsrådet, som så vil foranledige pengeoverførslen. Denne ordning gælder hele 2018. Kirkebil i dagtimerne tilbydes som sædvanligt.