Sognepræst Andreas Bojsen-Møller
Svendborgvej 102 A, Ollerup
Træffes alle hverdagen kl. 12.00 til 13.00
undtagen fredag.
Tillige torsdag kl. 17.00 til 18.00
Tlf. 62241844  Mail: agbm@km.dk

Organist 
Jakob Hedegaard Andersen
Tlf. 6064 2011 
Mail: jakobhedegaard@jubii.dk

Kirkesanger
Inge-Merete Wiig Tholstrup
Søvænget 11, 5642 Millinge
Tlf. 3068 5240
Mail:merete.tholstrup@icloud.com

Kordegn Jette Ørbæk Larsen
Træffes på præstegården onsdag
kl. 09.00 til 13.00
Tlf. 6224 1844 Mail jelar@km.dk
V.Skerninge præstegård torsdag
kl. 16.00 til 17.00  på tlf. 6224 1109

Ledende Graver i Ollerup og Kirkeby
Dennis Andersen
Sørup Kirkevej 43, 5700 Svendborg
Tlf. 6222 1897 Mail soerupkirkegaard@mail.dk 

Del dette:

Glimt fra "Det første spadestik"

til det nye menighedshus i Ollerup. Søndag den 8. oktober 2017. Klik her for se se fotos

Formiddagssang og gåtur

Torsdage den 9. november 

Vi mødes til salmesang i Kirkeby Kirke kl. 10.00 -
derefter en gåtur. Vi slutter med kaffe i Menighedshuset.

Teglværkerne

Klik her for at se fotos af Teglværkerne og familien Lauersen