Kirkebladet efterår 2017

Klik her for at læse Kirkebladet

Nytårsgudstjenester

Vi forsøger i disse år at starte en tradition med nytårseftermiddags- gudstjenester. Gudstjenesterne er festlige små gudstjenester, der ser frem på året, der skal komme, og tilbage på det, der gik. Efter gudstjenesten er der et lille traktement i våbenhuset med champagne.
I år ligger gudstjenesten i
Ollerup Kirke kl. 14.30 
Kirkeby Kirke kl. 16.00

Ollerup Plejehjem

Gudstjenester på Ollerup Plejehjem klik her

Klik og læs dagens ord

Det sker lige nu i Ollerup og Kirkeby sogne

Vi synger advent ind

i Ollerup Kirke
lørdag den 2. december kl. 19.30
Kom og vær med, når vi synger advent ind i Ollerup Kirke. Vi skal lytte til musik, der går hånd i hånd med præstens læsninger om julens under. Tilsammen bindes i ord og toner en krans om julens budskab.
 ----------------------------------------------------------------------------

Adventskoncert

i Kirkeby Kirke
onsdag den 6. december kl. 19.00
Til koncerten vil Svendborg Kammerkor synge et bredt udpluk af kendte, danske julesange. Vi vil desuden markere reformationsjubilæet med bl.a. et par af de kendte reformationssalmer i udgaver komponeret af Hans Leo Hassler og Johann Walter til henholdsvis ”Af dybsens nød” og ”Vor Gud han er så fast en borg”. Svendborg Kammerkor vil endvidere i menighedshuset efter koncerten underholde lidt, hvor præsten også vil fortælle historier, mens vi drikker kaffe – og fortsætter med at synge.  

-----------------------------------------------------------------------------

Adventsmøde

Ollerup Gymnastikhøjskole
torsdag den 7. dec. kl. 19.30
Vores samarbejde med Musikefterskolen og Gymnastikhøjskolen om at byde jule-velkommen med vores traditionelle adventsmøde bliver i år med tidligere højskoleforstander, nuværende landsformand for det radikale venstre, Svend Thorhauge på talerstolen. Der vil som vanligt være fællessang, og fælles kaffebord, og musikefterskolens kor vil synge for os. Adventsmødet slutter med højskoleelevernes fantastiske Luciaoptog. Entré 40 kr.
God tradition som optakt til julen. Alle er velkomne

--------------------------------------------------------------------------------

Julekoncert

Kirkeby Kirke
torsdag den 14. december kl. 19.30

Kom og vær med til julekoncert i Kirkeby Kirke, hvor den musikalske del i år forestås af vores eget kirkekor fra Kirkeby og Stenstrup. Kirkekoret er vokset, både i størrelse og kunnen, og det er nu tid til, at vi skal høre, hvad vores dygtige børn og unge kan. Som gæster har vi inviteret elever fra Svendborg musikskole, de har taget instrumenterne med. Sammen skal vi alle synge nogle af julens mest elskede sange.
Velkommen til en stemningsfuld aften!

---------------------------------------------------------------------------------


Skole for kirke og teologi

"Skole for kirke og teologi" har eksisteret siden 1997 og er et samarbejde mellem alle sogne og menighedsråd i hele Svendborg provsti. Skolen tilbyder en række temadage bestående af foredrag og studiekredse om aktuelle kirkelige og teologiske emner. 

Programmet for 2017-2018 består af 4 foredrag over temaet ” Luthers aftryk i vor tid” og 4 studiekredse som henvender sig til dem, der gerne vil arbejde i dybden med et emne. Og emnerne denne vinter strækker sig fra ”Jesus i historien - historien om Jesus”, ”Kristendom og nordisk litteratur”, ”Lidelsens problem i G.T. – især i Jobs bog” og til ”Luther og døden – Luthers brug af de gammeltestamentlige salmer til at forstå døden”.

Alle temadagene foregår en lørdag kl. 10.00 -14.00 i Vor Frue Kirkes menighedshus og indeholder frokost.  

Studiekredsene afvikles over tre lørdage i perioden 10.00 – 13.00.

Hent flere oplysninger og fordyb jer i de gode tilbud, som forhåbentligt vil give jer lyst til at deltage i kirkeskolens kurser.

Uddybende beskrivelse, tilmelding mm. kan læses i pjece som findes på: www.skoleforkirkeogteologi.dk

 Alle er hjerteligt velkomne!

Skolens styrelse

 


 
 
 
 
 
Del dette:

Strikke, kaffe og hygge

Vi strikker dåbsklude!
Kan du lide at strikke? Så er det måske noget for dig at være med til at strikke dåbsklude, som kirken kan bruge, når der er barnedåb. Vi har opskrifter, garn, strikkepinde og kaffe på kanden. Vi har også en kyndig vejleder, og vi kan mødes i Kirkeby menighedshus, mens vi strikker. Hvis du kunne tænke dig at være med til det, og hvis du har et spørgsmål i forbindelse med det, så kan du ringe til Lis Lindskov på tlf. nr. 2553 1952. Du kan også bare møde op i Kirkeby Menighedshus onsdag den 29. november kl. 10.00, så er Lis der med garn, opskrifter og friskbrygget kaffe. Kirkeby menighedsråd

Glimt fra "Det første spadestik"

til det nye menighedshus i Ollerup. Søndag den 8. oktober 2017. Klik her for se se fotos

Teglværkerne

Klik her for at se fotos af Teglværkerne og familien Lauersen