Kirkebladet efterår 2017

Klik her for at læse Kirkebladet

Kan babyer synge ?

Babysalmesang i Ollerup Kirke fra tirsdag den 3. oktober. Læs mere klik her

Klik og læs dagens ord

Lige nu..

Eftermiddagsmøde

i Kirkeby Menighedshus den 21. september kl. 14.00

Erik Hansen fortæller:  

"Min kone gennem 55 år fik stillet diagnosen Alzheimers Demens i 2003 og var i tiden 1. juli 2011 til februar 2013 beboer på et plejecenter i Svendborg for demente."

Foredraget handler om: problemer, udfordringer og løsninger; og det henvender sig til en bred vifte af tilhørere, da mange familier stifter bekendtskab med denne sygdom.
Foredraget er i samarbejde med Ældresagen.         


Det første spadestik

er altid en stor begivenhed, som fejres overalt, hvor det bliver taget.

Dette gælder også for Ollerup Kirke, hvor begyndelsen på opførelsen af

det nye menighedshus i Ollerup

vil blive markeret på passende vis. Denne længe ventede begivenhed starter med en gudstjeneste og fortsætter med det første spadestik – og ender med et lille glas, hvortil alle er indbudt!

Kom og glæd jer sammen med os,

søndag, den 8. oktober kl. 13.00 i Ollerup Kirke.


Skole for kirke og teologi

"Skole for kirke og teologi" har eksisteret siden 1997 og er et samarbejde mellem alle sogne og menighedsråd i hele Svendborg provsti. Skolen tilbyder en række temadage bestående af foredrag og studiekredse om aktuelle kirkelige og teologiske emner. 

Programmet for 2017-2018 består af 4 foredrag over temaet ” Luthers aftryk i vor tid” og 4 studiekredse som henvender sig til dem, der gerne vil arbejde i dybden med et emne. Og emnerne denne vinter strækker sig fra ”Jesus i historien - historien om Jesus”, ”Kristendom og nordisk litteratur”, ”Lidelsens problem i G.T. – især i Jobs bog” og til ”Luther og døden – Luthers brug af de gammeltestamentlige salmer til at forstå døden”.

Alle temadagene foregår en lørdag kl. 10.00 -14.00 i Vor Frue Kirkes menighedshus og indeholder frokost.  

Studiekredsene afvikles over tre lørdage i perioden 10.00 – 13.00.

Hent flere oplysninger og fordyb jer i de gode tilbud, som forhåbentligt vil give jer lyst til at deltage i kirkeskolens kurser.

Uddybende beskrivelse, tilmelding mm. kan læses i pjece som findes på: www.skoleforkirkeogteologi.dk

 Alle er hjerteligt velkomne!

Skolens styrelse

 


 
 
 
 
 
Del dette:

Formiddagssang og gåtur

Torsdage den 12. oktober - den 9. november 

Vi mødes til salmesang i Kirkeby Kirke kl. 10.00 -
derefter en gåtur. Vi slutter med kaffe i Menighedshuset.

Teglværkerne

Klik her for at se fotos af Teglværkerne og familien Lauersen