Babysalmesang i Kirkeby Kirke

Babysalmesang i Kirkeby Kirke fra den 31. august. Læs mere klik her

      Gudstjenester
      Ollerup Plejehjem

Klik og læs dagens ord

Menighedsrådsvalg 2016
Ollerup Sogn:
Ved fristens udløb var der kun indkommet én liste til det kommende menighedsrådsvalg og det betyder at valget den 8. november er aflyst. 
Kirkeby Sogn: Ved fristens udløb var der kun indkommet én liste til det kommende menighedsrådsvalg og det betyder at valget den 8. november er aflyst.

Spil Dansk Dagen
Kirkeby Menighedshus torsdag den 3. november kl. 14.00
Traditionen tro mødes vi torsdag i uge 44 til Spil Dansk Dag.
Eftermiddagen vil byde på fællessang, og i anledning af Spil Dansk Dagen, kun danske sange. Velkommen til en musikalsk eftermiddag med kirkens organist Jakob Hedegaard.


Søndag den 6. november 
Alle Helgen Gudstjenester 
Kirkeby kirke kl 9.00
Ollerup kirke kl.10.45

Det er en særlig stemningsfuld gudstjeneste med tid til refleksion og mindestund for dem, vi har mistet. Navnene på de, der er gået bort i årets løb, vil blive læst op.

 

Formiddagssang og gåtur  
torsdag den 10. november
kl. 10.00
Vi mødes til salmesang i Kirkeby Kirke
kl. 10.00- derefter en gåtur. Vi slutter med kaffe i Menighedshuset.

 

Vi synger advent ind
i Ollerup Kirke
lørdag den 26. november kl. 19.30


 

 

 

Torsdag den 1. december kl. 19.30  adventsmøde på Højskolen

 

Adventskoncert i Kirkeby Kirke
tirsdag den 6. december kl. 19.30
Efter adventskoncerten kaffebord og hygge i Menighedshuset.

 

 


Siden sidst


Indvielse af Kirkeskibet Ane M. den 13. marts 2016 i Kirkeby Kirke

Klik forstør
 


Siden sidst...

 
 
 
 
 
Del dette:

Børnekor i Kirkeby/ Stenstrup